Opaska żołądkowa

Zadaj pytanie naszym specjalistom:

Imię:


Nazwisko:


E-Mail:


PytanieOpaska żołądkowa

Jedną z najbardziej rokujących metod w leczeniu chorobliwej otyłości jest opaska żołądkowa. Jej zastosowanie przynosi znakomite rezultaty widoczne już po upływie pierwszego miesiąca od jej zastosowania. Metoda opaski żołądkowej zakłada bardzo wysoką dynamikę spadku wagi sięgającą nawet 60 % masy przy udziale małoinwazyjnej techniki chirurgicznej. Ze względu na szybkie i znaczne spadki wagi zalecana jest ona wyłącznie dla osób cierpiących na znaczną otyłość, która rzutuje na funkcjonowanie organizmu oraz w istotnym stopniu ogranicza codzienną sprawność chorego.

Istotą działania opaski jest zmniejszenie objętości żołądka, co znacznie przyspiesza osiągnięcie poczucia nasycenia bez redukcji apetytu. Efektem tego jest wydatne ograniczenie spożywania pokarmów w trakcie kolejnych posiłków. 

Działanie opaski polega na podzieleniu żołądka na dwie komory. Pokarm wpada do komory górnej, o znacznie ograniczonej objętości, po czym szybkie jej wypełnienie znacznie mniejszą treścią powoduje szybkie zahamowanie łaknienia.

Metoda ta zalecana jest jednak subsydiarnie po wyczerpaniu innych sposobów na utratę wagi – takich jak dieta, racjonalizacja nawyków żywieniowych czy leczenie farmakologiczne. Dla pełnej skuteczności efektów, stosowanie opaski żołądkowej musi być podparte właściwą dietą bogatą w niezbędne dla organizmu składniki odżywcze.

Zabieg wprowadzenia opaski żołądkowej wykonywany jest z zastosowaniem nowoczesnej techniki laparoskopowej, dzięki czemu estetyczne odium operacji jest znikome.

Wskazaniem do operacji jest znaczna otyłość mierzona wskaźnikiem BMI o wartości przekraczającej 40 lub 35, jeżeli następstwem otyłości są inne schorzenia.

Opaska żołądkowa jest przeciwwskazana dla osób, których BMI jest niższe od przyjętej, kwalifikującej do zabiegu wartości. Zabiegowi nie zostaną poddani także chorzy niepełnoletni oraz osoby, które ukończyły 65 rok życia. Poza tymi zastrzeżeniami, do operacji nie zostaną również skierowani pacjenci o przeciwwskazaniach ogólnych do przeprowadzenia zabiegu, takich jak choroby serca, tarczycy, cukrzyca, a także zaburzenia krzepliwości krwi oraz o słabym ogólnym stanie zdrowia. Warunkiem przeprowadzenia operacji jest także właściwa kondycja psychiczna.

Przed operacją należy odstawić leki o zawartości kwasu acetylosalicylowego (aspirynę), a także powstrzymać się od spożywania alkoholu oraz palenia papierosów co najmniej przez okres dwóch tygodni poprzedzających bezpośrednio planowany zabieg.

Operacja implementacji opaski żołądkowej wykonywana jest techniką laparoskopową – zabiegu dokonuje się przez drobne nacięcie na dnie pępka, przez które wprowadzana jest do jamy brzusznej sonda. Obraz pola operacyjnego dostępny jest na ekranie monitora. Rozwiązanie to eliminuje konieczność otwarcia jamy brzusznej, dzięki czemu minimalizuje ryzyko zakażenia, dłuższego okresu rekonwalescencji, a także niepożądanych efektów kosmetycznych w postaci rozległej blizny pooperacyjnej.

W trakcie zabiegu jama brzuszna wypełniona zostaje dwutlenkiem węgla, co pozwala na zachowanie odpowiedniej widoczności w obrębie pola operacyjnego.Przy użyciu laparoskopu oraz mikronarzędzi opaska zostaje umieszczona na żołądku.

Istnieją dwa rodzaje opasek. Pierwszy, to opaska stała o niezmiennej średnicy zacisku oraz opaska ruchoma. W drugim przypadku możliwe jest kontrolowanie szybkości trawienia za pomocą podskórnego portu wyposażonego w zbiorniczek płynu. Regulowanie dopływu płynu do opaski zapewnia jej rozluźnienie lub zaciśnięcie, co odpowiednio przyspiesza lub wydłuża czas trawienia pokarmu.

Po zabiegu konieczne jest pozostanie w klinice przez dalsze 1-3 dni. Przez najbliższe kilka tygodni ważne jest zachowanie rygorów dietetycznych, w tym etapowego przechodzenia od pokarmów płynnych do stałych. Harmonogram postępowania zostanie sporządzony przez lekarza.

Niezbędnym elementem kuracji opaską żołądkową jest ścisłe przestrzeganie zaleceń bariatry oraz przestrzeganie terminów wizyt kontrolnych. Należy nadto pamiętać, że stosowanie zaleceń dietetycznych warunkuje powodzenie skutków terapii.

Jak każda operacja, także zabieg wdrożenia opaski żołądkowej obciążony jest ryzykiem powikłań. Te jednak występują stosunkowo rzadko. Do najczęstszych należą obrażenia żołądka, przełyku oraz organów okolicznych. W niektórych przypadkach może wystąpić nieszczelność opaski i wyciek wypełniającego ją płynu do jamy brzusznej. Możliwe jest także pojawienie się owrzodzeń żołądka, wzdęć oraz innych objawów ze strony układu pokarmowego.

Ewentualna reoperacja niewłaściwie założonej lub nieszczelnej opaski żołądkowej lub ułożenie portu w nieodpowiedniej pozycji dokonywana jest tą samą metodą laparoskopową.

Koszt - Cena - operacji obejmujący założenie opaski żołądkowej oraz plan konsultacji w trakcie kuracji oscyluje wokół 15 000PLN.

OPASKA ŻOŁĄDKOWA