Powiększanie Punktu G

Zadaj pytanie naszym specjalistom:

Imię:


Nazwisko:


E-Mail:


PytaniePowiększanie Punktu G

Jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć na styku ginekologii i medycyny estetycznej jest wynalezienie na początku ubiegłej dekady metody powiększenia punktu G. Przewrotnie, zasadniczym celem tego zabiegu estetycznego jest osiągnięcie efektów niezwiązanych ściśle z estetyką narządów płciowych. Ideą zabiegu powiększenia punktu G jest zapewnienie poddającej się niemu kobiecie spotęgowania doznań erotycznych. 

Nie jest tajemnicą, że stymulacja punktu G podnosi wydatnie satysfakcję czerpaną ze współżycia. Jest też wiadome, że istnieje współzależność między wielkością punktu G a jakością i siłą doznań. 

Od początku XXI wieku stosowana jest  metoda  powiększania punktu G z użyciem naturalnego materiału własnego w postaci odessanej uprzednio tkanki tłuszczowej lub syntetycznego wypełniacza. Metoda ta znacznie powszechniejsza w Niemczech,Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, wykonywana jest obecnie także i w Polsce,choć na nieporównywalnie mniejszą skalę. 

Istotą zabiegu jest nastrzyknięcie punktu G własnymi komórkami tłuszczowymi lub substancją na bazie kwasu hialuronowego, powodujące zwiększenie objętości punktu G i tym samym podniesienie wrażliwości na bodźce podczas penetracji.

Zabieg wskazany jest przede wszystkim dla kobiet, u których satysfakcja seksualna ograniczona jest ze względu na ewidentnie małą powierzchnię punktu G lub gdy szczególny rodzaj doznań przynosi im stymulacja właśnie tej części.

Przeciwwskazaniem do przeprowadzania zabiegu jest niepełnoletniość oraz przebywanie przez pacjentkę miesiączki. Przed zabiegiem lekarz zleci pacjentce wykonanie badania cytologicznego oraz morfologii. Dopiero pozytywne rezultaty badań ginekologicznych oraz stwierdzenie braku upławów lub stanów zapalnych w obrębie dróg rodnych warunkuje przeprowadzenie zabiegu powiększania punktu G

W pierwszej kolejności, specjalista dokonuje pobrania materiału wypełniającego w postaci komórek tłuszczowych metodą liposukcji. Jeżeli wypełniaczem będzie preparat syntetyczny, wówczas ten etap ulega pominięciu. W następnym stadium zabiegu, lekarz nastrzykuje tłuszczem lub syntetykiem okolice punktu G, dzięki czemu stosunkowo szybko uzyskuje się efekt uwydatnienia. 

Zabieg trwa łącznie z przygotowaniem nie dłużej niż godzinę,jeżeli materiałem wypełniającym jest kwas hialuronowy,a w wypadku zastosowania wypełniacza z własnej tkanki tłuszczowej pacjentki- około półtorej godziny i jest w obydwu wariantach przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym lub w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. Z tego też względu pacjentka nie może wykazywać nietolerancji środka znieczulającego.

Nie ma konieczności pozostawania w klinice przez pacjentkę, nawet bezpośrednio po zabiegu, który wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych. 

Przez najbliższe 3 tygodnie po operacji powiększania punktu G konieczne jest zaprzestanie współżycia. Należy również w tym okresie ograniczyć palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu.

Jak każdy zabieg, także plastyka punktu G niesie za sobą ryzyko powikłań, wśród których wyróżnia się przede wszystkim możliwe pojawienie się infekcji. Sposobem zapobiegania zakażeniu jest zachowywanie właściwej higieny miejsc intymnych oraz konsekwentne stosowanie się do zaleceń lekarza. Rzadziej obserwuje się obrzęk oraz długotrwałą bolesność w obrębie pochwy. Dolegliwości bólowe można złagodzić dostępnymi powszechnie środkami bez zawartości kwasu acetylosalicylowego. Dłuższe utrzymywanie się niepokojących objawów wymaga jednak zgłoszenia specjaliście.

Zabieg wykazuje wysoką skuteczność – poprawę jakości życia seksualnego obserwuje u siebie około 9 na 10 pacjentek. Efekty utrzymują się w zależności od użytego materiału- około 6 miesięcy(wypełniacz syntetyczny)- do około 2 lat.

Co ciekawe, zabieg znajduje także zastosowanie zdrowotne u kobiet zmagających się z nietrzymaniem moczu oraz osłabieniem mięśnia cewki moczowej.

Orientacyjny koszt - Cena -  zabiegu zależy od rodzaju i ilości użytego wypełniacza.

POWIEKSZANIE PUNKTU G