Transplantacja włosów

Zadaj pytanie naszym specjalistom:

Imię:


Nazwisko:


E-Mail:


PytanieTransplantacja włosów

Łysienie jest jednym z mechanizmów, który nie został poznany dostatecznie i nie zawsze możliwe jest jego zatrzymanie przy użyciu preparatów kosmetycznych,czy nawet środków farmakologicznych. 

Istnieje wiele postaci i przyczyn łysienia. Najbardziej rozpowszechnione jest zjawisko łysienia androgenowego, którego występowanie jest uwarunkowane genetycznie. Ta postać schorzenia jest najczęściej spotykana u mężczyzn, jednak obserwowane jest także u kobiet. Istotą łysienia androgenowego jest postępujące przerzedzenie, jak również stopniowe ograniczanie powierzchni skóry pokrytej włosami, prowadzące w rezultacie do całkowitego wyłysienia.

Ponadto wyróżnia się również łysienie wywołane stanami zapalnymi oraz urazami i oparzeniami skóry głowy. We wszystkich tych wypadkach szanse na zahamowanie procesu chorobowego są znikome. Istnieje jednak skuteczne rozwiązanie, które przynoszą osiągnięcia współczesnej medycyny i chirurgii odtwórczej włosów

Skutkiem łysienia jest nie tylko równomierna, postępująca z czasem utrata włosów, ale także powstawanie miejscowych oraz zupełnie nieregularnych przestrzeni częściowo lub całkowicie pozbawionych włosów. Efekt ten postrzegany jest często jako wysoce nieestetyczny i jest często źródłem przeświadczenia o utracie atrakcyjności.

Zabieg transplantacji włosów znany jest od końca lat 50-tych, jednak efektywną jego technikę opracowano dopiero przed trzydziestoma laty i jest ona nadal przedmiotem stałego unowocześniania.

Operacja transplantacji włosów polega na pobraniu fragmentu skóry tylnej części głowy, która wykazuje największy potencjał owłosienia, jego pocięciu na drobne przeszczepy zawierające pojedyncze zespoły mieszkowe (FU=Follicular Units) i ich implementacji w rejonach dotkniętych łysieniem (metoda STRIP/paskowa). 

Prawdziwą innowację przyniosło wprowadzenie metody pobierania pojedynczych zespołów mieszkowych i ich wszczepianie w pożądanych miejscach – tzw. metoda FUE(Follicular Units Extraction).

Zabieg transplantacji włosów przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, u których łysienie dotyczy pojedynczych, określonych obszarów skóry głowy. Łysienie plackowate lub postępujące łysienie ogólne nie jest wskazane do zabiegu, ze względu na słabe rokowania powodzenia przeszczepu włosów.

Przed wykonaniem zabiegu przeszczepu włosów konieczna jest konsultacja lekarska. Warunkiem zakwalifikowania do niej jest ogólny dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań do zastosowania środka znieczulającego. Choroby serca, tarczycy oraz zaburzenia krzepnięcia krwi mogą uniemożliwić poddanie pacjenta transplantacji włosówPacjent powinien wstrzymać się na dwa tygodnie przed planowanym wykonaniem zabiegu z przyjmowaniem środków zawierających kwas acetylosalicylowy (aspirynę). Operację przeszczepiania włosów rozpoczyna się od pobrania fragmentów skóry z rejonów o najsilniejszym owłosieniu – przede wszystkim z boku i tyłu głowy. Pobierany materiał ma postać 10-milimetrowego paska o długości kilku centymetrów ( metoda STRIP). W technice FUE dokonuje się jedynie pobrania mikrozespołów mieszkowych bez konieczności nacinania skóry głowy, po uprzednim wygoleniu skóry. Zaletą techniki jest pozostawienie blizn zupełnie niewidocznych gołym okiem.

Następnie pobrane bezpośrednio lub wydobyte z wyciętego fragmentu skóry, zespoły mieszkowe umieszcza się w wykonanych mikronacięciach na dotkniętym łysieniem obszarze skóry głowy. W czasie pojedynczego zabiegu wszczepionych może zostać nawet do 3000 jednostek mieszkowych.

W transplantacji włosów stosowane jest znieczulenie miejscowe.  Po jej zakończeniu, głowa jest opatrywana, a pacjent, który został poddany zabiegowi standardowemu( technika STRIP) pozostaje w klinice jeszcze jeden dzień.  

Zabieg przeszczepu włosów jest zupełnie bezpieczny. Ryzyko powikłań jest stosunkowo niskie i obejmuje najczęściej krótkotrwały ból głowy bezpośrednio po zabiegu oraz obrzęki i miejscowe osłabienie czucia na powierzchni skóry głowy. Rekonwalescencja trwa nie dłużej niż 2 tygodnie. W tym okresie pacjentowi zaleca się odpoczywać oraz właściwie pielęgnować skórę głowy. Pielęgnacja obejmuje masaż głowy połączony z nakładaniem oliwki dziecięcej. Takie działanie pomaga ograniczyć świąd głowy i przyspieszyć proces gojenia ranek na jej powierzchni. Pierwsze efekty przeszczepu widoczne są wraz z wzrostem nowego włosa, co następuje z reguły po 3 miesiącach od zabiegu. Pełen rezultat zabiegu osiągany jest po 5-6 miesiącach. Koszt ( Cena zabiegu transplantacji włosów jest bardzo zróżnicowany i jest on współzależny od miejsca jego wykonywania, a przede wszystkim stopnia łysienia i waha się od 3000 do 20 000 PLN.

TRANSPLANTACJA WŁOSÓW