Plastyka brody

Zadaj pytanie naszym specjalistom:

Imię:


Nazwisko:


E-Mail:


PytaniePlastyka brody

Prawidłowy kształt i wymiary brody mają zasadniczy wpływ nie tylko na wygląd twarzy, ale i na zachowanie naturalnych proporcji całego ciała. To właśnie broda jest tym elementem fizjonomii, który szczególnie ją ukształtowuje i nadaje twarzy urodę i wyraz.Celem poprawy kształtu brody jest nadanie twarzy odpowiedniego konturu. Taką możliwość daje wykonanie zabiegu korekcyjnego mogącego obejmować zarówno zmniejszenie, przemodelowanie, jak i nadsztukowanie kości poprzez wprowadzenie implantu.Plastyczna operacja brody wskazana jest przede wszystkim dla osób, które są niezadowolone z konturów twarzy oraz jej proporcji spowodowanych niewłaściwym kształtem brody, a także jej nienaturalnymi rozmiarami. Szczególnym wskazaniem jest broda wyraźnie cofnięta, wklęsła lub nadmiernie wydłużona. Wielu zgłaszających się na operację plastyki brody pacjentów pragnie zneutralizować skutki asymetrii dolnej części twarzy.

Przeprowadzenie operacji wymaga od kandydata dobrej kondycji fizycznej oraz ogólnego, zadowalającego stanu zdrowia. Przed zakwalifikowaniem do zabiegu konieczna jest ocena zleconych wcześniej przez lekarza badań laboratoryjnych. Przeciwwskazaniem mogą być ujawnione w wywiadzie choroby serca, płuc, cukrzyca oraz upośledzenie krzepliwości krwi. Zabieg nie może być również wykonany jeśli kandydat przebywa sezonową infekcję. Pacjent nie powinien również wykazywać nadwrażliwości na środki znieczulające stosowane podczas operacji.

Zabieg wykonuje się najczęściej w znieczuleniu miejscowym, jednak w przypadku szczególnych wskazań operację przeprowadzić można także w znieczuleniu ogólnym.

Pierwszym stadium operacji jest wykonanie nacięć, przez które specjalista będzie dokonywał modelowania kości lub wszczepiania implantu. Nacięcia te mogą być zlokalizowane zarówno na zewnątrz – pod brodą, jak i wewnątrz jamy ustnej. Modelowanie kości polega na usunięciu zbytecznych fragmentów kostnych, a także odpowiednim formowaniu tkanki. Z kolei uzupełnianie niedoborów kostnych odbywa się poprzez wprowadzenie silikonowego implantu lub przeszczepu z innych części ciała. Zastosowanie takich materiałów właściwie minimalizuje ryzyko pojawienia się reakcji obronnej organizmu i tym samym gwarantuje osiągnięcie pożądanych rezultatów.

Umiejscowienie nacięć powoduje, że blizny pooperacyjne są niemal zupełnie niedostrzegalne, a tym samym zmniejszone jest ryzyko wystąpienia innych widocznych defektów kosmetycznych związanych z zabiegiem. 

W następnej kolejności rany zostają zszyte. Szwy zdejmowane są średnio po około tygodniu od operacji, zaś w przypadku cięć po wewnętrznej stronie nie ma konieczności ich usuwania, ponieważ ulegają one samoistnemu wchłonięciu.

Operacja trwa od 1,5 do 3 godzin, zależnie od metody profilowania i zaawansowania korygowanych zmian. 

Często operację plastyki brody wykonuje się równolegle z korektą nosa dla zapewnienia optymalnych efektów estetycznych. Często bowiem zaburzenie proporcji twarzy współistnieje z defektami urody tego jej fragmentu.

Bezpośrednio po operacji plastyki brody, lekarz zalepia dolną część twarzy, co przeciwdziała pojawianiu się obrzęków i zmniejsza dolegliwości bólowe. 

Ból pooperacyjny występuje w znacznej większości przypadków i nie jest powodem do niepokoju. Z powodzeniem można uśmierzyć go stosując środki przeciwbólowe bez zawartości kwasu acetylosalicylowego (aspiryny). W razie pojawienie się obrzęku, można zmniejszyć go stosując zimny okład. Najczęściej objawy te ustępują samoistnie i nie wymagają interwencji lekarza.

Pacjent, dla zminimalizowania dolegliwości, powinien zachowywać odpowiednią pozycję podczas snu, układając głowę wysoko np. na kilku poduszkach.

Do możliwych powikłań pozabiegowych należą krwiaki, zasinienia oraz infekcje. Infekcje leczone są kuracją antybiotykową. Istnieje również ryzyko przemieszczenia implantu, które wymaga przeprowadzenia ponownej operacji. 

Właściwe rezultaty zabiegu zauważalne są po upływie kilku tygodni, kiedy ustąpi obrzęk oraz zagojeniu ulegną rany pooperacyjne.

Pacjenci decydujący się na zabieg korekty brody muszą liczyć się z wydatkiem, kosztem - Cena -  od 2500 do 6000 PLN.

PLASTYKA BRODY