Laserowa korekcja wzroku LASIK

Zadaj pytanie naszym specjalistom:

Imię:


Nazwisko:


E-Mail:


PytanieLASIK

Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy jedynym sposobem korygowania wad wzroku było noszenie okularów czy nawet stosowanie soczewek kontaktowych. Wynalezienie lasera i odkrycie jego wszechstronnego zastosowania w medycynie pozwoliło wykorzystać jego właściwości także w okulistyce, jako metodę leczenia wad wzroku. Istotą techniki LASIK (Laser-Assisted in situ Keratomileusis), czyli keratomilozy laserowej jest wycięcie wąskich płatków w rogówce oraz nadanie jej właściwego kształtu za pomocą urządzenia – mikrokeratomu. W następstwie sformowania płatka i jego odchylenia możliwe jest odpowiednie skierowanie wiązki laserowej korygującej wadę. Technika ta została wprowadzona eksperymentalnie już w latach 50-tych, a dzięki znacznemu powodzeniu uzyskanych rezultatów szybko doczekała się udoskonalenia i upowszechnienia, które nastąpiło dwadzieścia lat później. Metodę wyróżnia dosyć szerokie zastosowanie. Wskazaniem do zabiegu LASIK jest krótkowzroczność mieszcząca się w zakresie –0,5 do –10 dioptrii sferycznych, a także nadwzroczność o wartościach od +0,75 do +6 dioptrii. Zabieg pozwala nadto skutecznie skorygować astygmatyzm, którego wartość nie przekracza 6 cylindrów. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu jest nieprawidłowa wielkość źrenicy oraz rogówka, której grubość jest mniejsza niż 250 mikrometrów. Pomiar jej grubości dokonywany jest metodą pachymetryczną. Zabieg nie jest również zalecany pacjentom, którzy nie ukończyli 21 roku życia. Warunkiem zakwalifikowania do zabiegu LASIK jest również stwierdzenie braku dynamicznego rozwoju wady wzroku w okresie ostatnich dwóch lat, a także dobry ogólny stan zdrowia. Operacji nie przeprowadza się także u osób, u których w znacznym stopniu upośledzony jest proces gojenia. Do pozostałych wykluczeń od zabiegu zalicza się jaskrę, zaćmę, a także cukrzycę i wszelkie stany zapalne oka. LASIK dyskwalifikuje także pacjentów palących papierosy oraz kobiety w ciąży. Przed zabiegiem konieczne jest zaniechanie stosowania soczewek kontaktowych. Okres ten jest zależny od rodzaju stosowanych soczewek i wynosi on odpowiednio od 2 do 4 tygodni. Na dwie doby przed planowanym zabiegiem pacjent powinien zaprzestać używania jakichkolwiek preparatów kosmetycznych stosowanych na twarz oraz spożywać alkoholu. Pacjentki stosujące antykoncepcję hormonalną nie mogą przerywać kuracji w okresie trzech miesięcy poprzedzających bezpośrednio zabieg. Zabieg LASIK nie wymaga znieczulenia ogólnego, dlatego w czasie jego trwania pacjent zachowuje świadomość. Bezpośrednio przed jego przeprowadzeniem podawane są krople znieczulające, a także środek uspokajający, minimalizujący dyskomfort pacjenta. W pierwszej kolejności specjalista dokonuje niepełnego nacięcia rogówki mikrokeratomem i odprowadzenie utworzonego w ten sposób płatka odsłaniającego głębsze warstwy tkanki. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie wiązki laserowej, penetrującej warstwy rogówki i nadającej odpowiedni kształt. W przypadku krótkowzroczności – powierzchnia tkanki jest spłaszczana, natomiast w nadwzroczności rogówkę uwypukla się. Z kolei leczenie astygmatyzmu wymaga sformowania rogówki w postać zbliżoną do kulistej. W końcowej fazie zabiegu pole operacji zostaje opłukane, a odchylony płatek rogówki zostaje odprowadzony do swojego pierwotnego położenia. Na oko zakładany jest następnie opatrunek, który pacjent powinien stosować jedynie w porze nocnej. Czas trwania zabiegu LASIK jest wyjątkowo krótki i wynosi nie więcej niż pięć minut. Jest również niemal zupełnie bezbolesny. Powikłania występują stosunkowo rzadko, a średnią ich częstotliwość szacuje się na ok. 1 %. Zalicza się do nich przede wszystkim nasilenie wady, wtórne wystąpienie astygmatyzmu, także u osoby, która wcześniej na to schorzenie nie cierpiała. Możliwe jest także wystąpienie blizn i plamek, a także zjawisko podwójnego widzenia. Wystąpienie takich objawów wymaga zgłoszenia specjaliście wykonującemu zabieg. Znaczna większość pacjentów ocenia rezultaty operacji LASIK pozytywnie.

Koszt - Cena - zabiegu LASIK wynosi średnio 2.000 złotych i obejmuje korekcję wady jednego oka.

LASIK