usuwanie blizn

Zadaj pytanie naszym specjalistom:

Imię:


Nazwisko:


E-Mail:


PytanieUsuwanie blizn

Przyczyn powstawania blizn jest nieskończenie wiele. Blizny mogą powstawać na skutek urazów mechanicznych, chorób, są także naturalnym następstwem większości zabiegów chirurgicznych.

Blizny mogą mieć postać powierzchowną i być ledwo dostrzegalne lub być głębokie i rozległe. Niezależnie od wielkości i kształtu, blizny stanowią defekt estetyczny, który może być bardziej lub mniej dolegliwy i tym samym powodować spadek poczucia własnej atrakcyjności. Rozległe blizny mogą być również przedmiotem szczególnej, niekoniecznie pożądanej uwagi otoczenia.

Chirurgiczne metody korekcji blizn obejmują szereg technik dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz jego uwarunkowań zdrowotnych. Metody chirurgiczne nie gwarantują jednak definitywnego pozbycia się problemu blizn, których usunięcie wymaga przeprowadzenia zabiegu, którego naturalnym następstwem jest powstanie innej, chociaż z założenia mniej dotkliwej estetycznie blizny pooperacyjnej.

Do najczęściej spotykanych technik stosowanych w chirurgicznej korekcji blizn należą m. in. wycięcie fragmentu skóry z blizną, dermabrazja, spłycanie lub wygładzanie blizn, a także – coraz częściej praktykowane – przeszczepy skóry. Ostatnia z metod zalecana jest przede wszystkim w przypadku rozległych zmian na powierzchni skóry spowodowanych np. ciężkimi oparzeniami.

Wskazaniem do zabiegów chirurgicznych jest poważny dyskomfort pacjenta związany z powstałą na powierzchni skóry blizną. Należy jednak pamiętać, że metody chirurgiczne powinno stosować się po wyczerpaniu kosmetycznych sposobów walki z niedoskonałościami skóry. 

Zabiegowi nie zostaną poddani wszyscy chętni pacjenci. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do zastosowania chirurgicznej metody usuwania blizn są choroby zakaźne, poważne schorzenia serca, obniżona krzepliwość krwi, a także indywidualna tendencja do powstawania bliznowaceń. 

Istotą zabiegu tzw. ekscyzji jest wycięcie blizny, niekiedy z otaczającą je tkanką, a w dalszej kolejności ponownym zszyciu brzegów skóry przy jednoczesnym zastosowaniu metod optymalizacji gojenia rany. Zabieg może być przeprowadzony równolegle z oddzielaniem tkanki podskórnej umożliwiając skorygowanie blizn wciągniętych lub defektów spowodowanych zmianami ropnymi, ale także może współistnieć z zabiegiem usunięcia nadmiaru tkanki zlokalizowanej w okolicach „wycinanej” blizny.

Zabieg usunięcia blizny metodą chirurgiczną jest niemal zupełnie bezbolesny, a w jego przebiegu stosuje się najczęściej znieczulenie miejscowe. Znieczulenie ogólne stosuje się przede wszystkim z wyraźnych wskazań lekarza prowadzącego, co jednak nie jest często praktykowane.

Czas trwania operacji jest uzależniony od rodzaju i powierzchni korygowanych zmian. Przeciętnie zabieg usuwania blizny trwa około jednej godziny.

Rekonwalescencja po zabiegu najczęściej nie wymaga hospitalizacji. Konieczne jest jednak ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego. Do najważniejszych zalicza się obowiązek utrzymywania szczególnej higieny w obrębie operowanych miejsc. Przez pierwsze dni po zabiegu pacjenci mogą odczuwać lekki dyskomfort objawiający się bólem w okolicach poddawanych zabiegowi. Dolegliwości bólowe można z powodzeniem uśmierzyć przy użyciu środków niezawierających kwasu acetylosalicylowego. Przyjmowanie aspiryny, a także palenie tytoniu stanowczo wzbronione jest także w okresie bezpośrednio poprzedzającym zabieg. 

Orientacyjny koszt - Cena - zabiegu to wydatek rzędu 2000PLN.

USUWANIE BLIZN