Lipoliza iniekcyjna

Zadaj pytanie naszym specjalistom:

Imię:


Nazwisko:


E-Mail:


PytanieLipoliza iniekcyjna

Lipoliza iniekcyjna jest niewątpliwie jedną z najstarszych, niechirurgicznych metod usuwania nadmiaru tkanki tłuszczowej, znajdującą znakomite zastosowanie zarówno przy likwidowaniu niewielkich, miejscowych otłuszczeń, jak również rozleglejszych przerostów. Lipoliza zyskała uznanie nie tylko jako metoda powszechnie dostępna ze względu na jej stosunkowo niski koszt, zabieg ten jest przede wszystkim jednak uznawany za bezpieczny, niosąc praktycznie niskie prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań. 

Lipoliza nie jest wprawdzie metodą najnowocześniejszą, ze względu na opracowanie  skutecznych metod alternatywnych m. in. oddziaływania promieniami laserowymi, jednak nie traci na popularności jako zabieg nieinwazyjny i nieskomplikowany.

Istotą lipolizy iniekcyjnej jest wstrzykiwanie substancji rozbijających tkankę tłuszczową, czego skutkiem jest zmiana jej stanu skupienia ułatwiająca odprowadzenie jej do organizmu, a następnie naturalne wydalenie. 

Związkiem stosowanym w przebiegu lipolizy iniekcyjnej jest pozyskiwana z naturalnych materiałów fosfatydylocholina przenikająca do wnętrza komórek tłuszczowych, która rozbijając trójglicerydy umożliwia ich rozłożenie w wątrobie.

Wątpliwości budzi natomiast pewność co do osiągnięcia oczekiwanych efektów. Niekiedy, struktura tkanki tłuszczowej, jej umiejscowienie czy różnego rodzaju indywidualne uwarunkowania pacjenta wpływają na zmniejszenie skuteczności zastosowanej metody. Do przyczyn ograniczonej efektywności metody należą przede wszystkim znaczna objętość i gęstość tkanki tłuszczowej oraz odporność na stosowane do jej rozbicia chemiczne środki rozpuszczające.

Z tych względów nie poleca się lipolizy iniekcyjnej osobom otyłym lub cierpiącym na znaczną nadwagę. Należy także podkreślić, że metodę tę należy stosować uzupełniająco, przede wszystkim dla zminimalizowania estetycznych efektów przerostu tkanki tłuszczowej i w żadnym razie nie może ona zastępować rygorów prawidłowej diety oraz aktywności fizycznej. 

Obszarami, dla których lipoliza iniekcyjna ma najlepsze zastosowanie są podbródek, kolana, a także brzuch, uda i pośladki.

Przeciwwskazanie do zabiegu stanowi slaby ogólny stan zdrowia, przewlekłe choroby serca, płuc oraz tarczycy, a także ciąża oraz zaburzenia menstruacji. Do zabiegu nie zostaną również zakwalifikowane osoby, u których stwierdzono osłabienie krzepliwości krwi. 

Przed przystąpieniem do zabiegu pacjent powinien zaprzestać lub w znacznym stopniu ograniczyć palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu. W okresie bezpośrednio poprzedzającym zabieg, należy odstawić środki z zawartością kwasu acetylosalicylowego.

Pacjentowi, według wskazań lekarza, może zostać podany środek znieczulający. 

W trakcie procedury, lekarz dokonuje iniekcji na powierzchni dotkniętego przerostem tkanki tłuszczowej obszaru ciała przy użyciu cienkiej igły jednorazowej. Pojedyncza procedura nie powinna trwać dłużej niż jedną godzinę. Osiągnięcie pożądanych rezultatów, zwłaszcza przy większej objętości tkanki tłuszczowej może wymagać kilkukrotnego powtórzenia zabiegu. Minimalna przerwa między kolejnymi iniekcjami nie może być krótsza niż dwa tygodnie.

Zabieg nie jest bolesny, jednak bezpośrednio po jego przeprowadzeniu możliwe jest wystąpienie obrzęku, zaczerwienienia, a niekiedy towarzyszy im uczucie świądu lub powierzchowny ból.  Dolegliwości bólowe zaleca się łagodzić środkami bez udziału aspiryny. Po upływie tygodnia objawy te powinny ustąpić samoistnie. 

Zabieg lipolizy iniekcyjnej, mimo że uchodzi za stosunkowo bezpieczny, niesie ze sobą także ryzyko wystąpienia powikłań, do których należy przede wszystkim nasilony ból, krwawienie lub infekcje. Rzadką konsekwencją nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu może być również martwica skóry. Pacjenci, w okresie pozabiegowym powinni szczególnie dbać o higienę obszaru poddawanego iniekcjom w celu zapobieżenia powstawaniu zakażeń.

Szacowany koszt - Cena - zabiegu jest zróżnicowany i zależy od miejsca oraz objętości rozbijanej tkanki tłuszczowej i wynosi odpowiednio od 200 do 2000 PLN za pojedynczą procedurę. Cena może być powiększona o koszt znieczulenia.

LIPOLIZA INIEKCYJNA